V zadní část zahrady tvoříme mlatový povrch okolo kruhového vyvýšeného záhonu.

Vyvezli jsme 6 kubíků suti a příští týden navážíme 8 kubíků materiálu na mlat (šutry, menší šutry, písek na vrchu).

Kamení je potřeba rozhrnout, udusat a vytvořit mlat (to je ten povrch cestiček v zámeckých zahradách). Bude i elektrický dusadlo!